Trường Mầm non Quang Bình là trường mầm non có chất lượng đội ngũ nhân sự tốt. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Quang Bình xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Quang Bình, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường : 38 cán bộ giáo viên nhân viên 

 Ban giám hiệu : 03 

Kế toán văn phòng : 01 

Giáo viên đóng bảo hiểm : 28

Giáo viên hợp đồng thời vụ : 06

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Quang Bình phải được sự đồng ý của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương. 

Giáo viên Trường Mầm Non Quang Bình có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn . Với lòng yêu nghề mến trẻ sự nhiệt huyết của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường Trường đạt Lao động tiên tiến .

100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, chuyênđề mới 

- 100% giáo viên thực hiện đầy đủ nội quy quy chế của nhà trường đề ra; 100% giáo viên soạn giáo án theo hoạt động được kí duyệt trước 1 tuần

Sĩ số các nhóm lớp học:

- Nhóm 13-24 tháng : 20 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A1: 16 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A2: 17 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A3: 17 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A4: 16 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A5: 16 học sinh với 2 cô giáo

- Nhóm 25-36 tháng A6: 15 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 3A1: 51 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 3A2: 52 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 3A3: 47 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 4A1: 46 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 4A2: 45 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 4A3: 47 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 5A1: 53 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 5A2: 53 học sinh với 2 cô giáo

- Lớp 5A3: 53 học sinh với 2 cô giáo